a

Retourneren & Garantie

  >  Retourneren & Garantie

Herroepingsrecht/retourtermijn

U heeft een heroepingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, stuurt u ons een e-mail om ons op de hoogte te brengen.

U kunt ook gebruik maken van het standaard herroepingsformulier:

Download hier het modelformulier voor herroeping in Word formaat

Download hier het modelformulier voor herroeping in PDF formaat

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument (inclusief eventuele leveringskosten) voor het geretourneerde product, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

Als de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
U dient de goederen z.s.m., in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

Retouradres:
Van de Goor Speelgoed
Nieuwstraat 43
5421KN Gemert

Garantietermijn

Op alle artikelen is niet-goed-geld-terug garantie van toepassing. Deze garantie geldt enkel indien er een duidelijk gebrek of defect aan het artikel te constateren valt. Indien u aanspraak wilt maken op de niet-goed-geld-terug garantie, dient u het defect zo snel mogelijk na constatering te melden. Hierna heeft u de mogelijkheid het artikel te laten herstellen (indien mogelijk). Is reparatie niet mogelijk dan mag u een vervangend artikel uit te zoeken of kiezen voor teruggave van het betaalde bedrag.

Deze garantie vervalt wanneer

  • u, de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen,
  • u, de koper de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet (goed) heeft opgevolgd,
  • u, de koper het artikel niet gebruikt heeft waarvoor dit bestemd is.

In geval van een niet-goed-geld-terug garantie, defect of fabricagefout aan een door Van de Goor Speelgoed  geleverd artikel, kunt u dit melden via info@vandegoorspeelgoed.nl. Wij zullen u dan  vervolgens binnen 2 werkdagen informeren over de te volgen procedure.

Defecte artikelen

In geval van een defect aan een artikel verzoeken wij u ons een email te sturen naar info@vandegoorspeelgoed.nl. Wij zullen u dan binnen 2 werkdagen contact met u opnemen.